Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể gửi tiền vào tài khoản ngân hàng ảo do LianLian cung cấp không?